Ładowanie...

Wydarzenia

Działania dyplomatyczne


Działania dyplomatyczne prowadzono równolegle z wojskowymi, koordynowane były przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który 14 stycznia 1919 roku wystosował apel do Komitetu Narodowego Polskiego oraz przebywającego w Paryżu Romana Dmowskiego, prosząc o wsparcie działań zmierzających do rozejmu z Niemcami w Wielkopolsce.

Naciski wywierano także przez Warszawę, gdzie w styczniu 1919 roku powstał rząd z premierem Ignacym Janem Paderewskim, w którym znalazło się dwóch ministrów pochodzących z Wielkopolski – dr Józef Englich (minister skarbu), dr Kazimierz Haci (minister przemysłu i handlu). Rząd polski rozpoczął w dniu 2 lutego 1919 roku rozmowy polsko-niemieckie w Berlinie, dotyczące Wielkopolski.

W styczniu 1919 roku Roman Dmowski przedstawił podczas konferencji pokojowej w Paryżu polskie żądania dotyczące odzyskania ziem zaboru pruskiego. Rada Najwyższa Sprzymierzonych postanowiła natomiast wysłać do Wielkopolski misję wojskową z gen. Josephem Noulensem na czele.

Zobacz także