Ładowanie...

Wydarzenia

Powstanie Straży Ludowej


Od jesieni 1918 roku w poszczególnych miastach tworzyły się konspiracyjne oddziały Straży Obywatelskiej, mające zająć się utrzymaniem porządku w przypadku upadku struktur państwowych. W dniu 17 października 1918 roku odbyło się zebranie przedstawicieli SO z najważniejszych miast Wielkopolski, a jej przewodniczącym został poznański działacz „Sokoła” Julian Bolesław Lange.

 

W listopadzie 1918 roku poszczególne Straże Obywatelskie przemianowują się na Straże Ludowe, podlegające bezpośrednio Naczelnej Radzie Ludowej oraz lokalnym radom ludowym. W Poznaniu jej organizatorem jest Lange, który w ciągu kilku tygodni pozyskał około 3.000 strażników.

Zobacz także