Ładowanie...

Wydarzenia

Polski Sejm Dzielnicowy


Od 3 do 5 grudnia 1918 roku w Poznaniu obradował Polski Sejm Dzielnicowy. Przez kilka dni Poznań był polskim miastem, przybyło tu 1399 delegatów wybranych w zaborze pruskim oraz polskich skupiskach w Niemczech.

Wśród deputowanych było 127 kobiet. Obrady odbywały się w kinie Apollo. Wybrana została Naczelna Rada Ludowa, która miała demokratyczny mandat do reprezentowania interesów społeczeństwa polskiego.

Zobacz także