Ładowanie...

Wydarzenia

Zamach na Ratusz


W dniu 13 listopada grupa młodych wojskowych – Mieczysław Paluch, Bohdan Hulewicz, Wojciech Wiza, Wincenty Wierzejewski, Stanisław Nogaj, Stanisław Rybka– zorganizowała „zamach na Ratusz”. W jego wyniku zmienił się skład poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy,wprowadzone zostały parytety narodowościowe – taka sama ilość przedstawicieli narodowości polskiej i niemieckiej.

Efektem tego było przejęcie wkrótce kontroli nad Wydziałem Wykonawczym Rady, który faktycznie zarządzał miastem oraz wprowadzenie – jako przedstawicieli rady żołnierskiej – polskich kontrolerów do instytucji cywilnych i wojskowych, którymi dotąd niepodzielnie zarządzali Niemcy.

Zobacz także