Ładowanie...

Wydarzenia

Upadek Cesarstwa Niemieckiego


W dniu 9 listopada 1918 roku niemiecki cesarz Wilhelm II Hohenzollern abdykował i uciekł do Holandii. W ten sposób upadło trzecie zaborcze imperium, które uczestniczyło w rozbiorach Polski. Dla mieszkańców Wielkopolski, która przez ponad stulecie była częścią państwa niemieckiego, miało to szczególne znaczenie i stworzyło niezwykłą okazję do zrzucenia pruskiego jarzma.

 

Abdykacja cesarza stała się kamykiem, który uruchomił w Poznaniu lawinę wydarzeń. Polacy zaczęli przejmować władzę w regionie, przygotowywali się do powstania, w wyniku którego dojść miało do uwolnienia się Wielkopolski spod pruskiej kurateli oraz odzyskania niepodległości, która oznaczał połączenie z innymi ziemiami polskimi.

Zobacz także