Ładowanie...

Wydarzenia

Rozejm w Trewirze


W dniu 16 lutego 1919 roku, w Trewirze podpisane zostało przedłużenie rozejmu pomiędzy Sprzymierzonymi a Niemcami, którego zapisy objęły także Wielkopolskę, gdzie linię rozdzielającą walczące strony w dniu 6 lutego 1919 roku uznano za linię demarkacyjną gwarantowaną przez aliantów.
 
Walki w Wielkopolsce wówczas właściwie ustały, strony czekały na rozstrzygnięcie kwestii przynależności i granic regionu przez konferencję pokojową.Datę ta uznawana jest za dzień zakończenia powstania wielkopolskiego. 
 
W dniu 28 czerwca Niemcy podpisały Traktat Wersalski, który przyznał Polsce Wielkopolskę, poszerzając nawet granice o tereny, których powstańcom nie udało się zdobyć. Ustalenia traktatu miały być wprowadzone w życie w ciągu 6 miesięcy.

Zobacz także