Ładowanie...

Wydarzenia

Ogłoszenie wyborów


Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu stworzona została w sposób niejawny, miała charakter tymczasowy. Jej działacze chcieli by Polacy z zaboru pruskiego posiadali swoją demokratyczną reprezentację. Dlatego zwołano do Poznania Polski Sejm Dzielnicowy, którego deputowani wybrać mieli władzę dla Polaków żyjących w państwie pruskim.

 

Dekret o ogłoszeniu wyborów ogłoszono 14 listopada 1918 roku. Miał on pionierskie znaczenie, gdyż stanowił, że pełne prawo wyborcze – czynne i bierne – mają także kobiety, co było pierwszym takim przypadkiem na ziemiach polskich. 

Zobacz także