Ładowanie...

Biografie

Wojciech Korfanty (1873-1939)

Wojciech Korfanty urodził się na Śląsku i jest działaczem niepodległościowym oraz politykiem kojarzonym i wiązanym z tym regionem. Znalazł się jednak w gronie bohaterów powstania wielkopolskiego, bo odgrywał ważną rolę polityczną,zarówno gdy było ono przygotowywane i w czasie jego przebiegu.

W Poznaniu pojawił się jesienią 1918 roku jako przedstawiciel Śląska w konspiracyjnymCentralnym Komitecie Obywatelskim, który był tajnym rządem dla ziem polskich zaboru pruskiego. Kiedy CKO przekształcił się w Naczelną Radę Ludową, która zaczęła działać jawnie, został jej ważnym przywódcą, będąc jednym z trzech członków jej prezydium.

Korfanty dał przyzwolenie na stworzenie Sekcji Wojskowej Naczelnej Rady Ludowej, którą kierował Bronisław Sikorski, potem współpracował z formalnie niezależnym od NRL sztabem Palucha, dał polityczne zielone światło dla zamachu na ratusz, w wyniku którego Polakom udało się opanować Wydział Wykonawczy poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy, co pozwoliło miękko przejąć kontrolę nad miastem.

Zobacz także